Mua lượt tải

Tiết kiệm chi phí

Số ngày hết hạn tính theo gói cao nhất còn giá trị

Với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Mua ngay

Kết quả cho từ khoá: polygonal

Tổng cộng có: 27 file

Số file/trang:
100 Geometric Vector Shapes CSH

100 Geometric Vector Shapes CSH

Geometric Vector Pack with the most complate file.

Tags: sagesmask, circle, geometric, polygonal, hexagon, logo, badge, insigna, print, vector, csh, shapes, costumshapes, pattern, object

Danh mục: Vector - Graphic

Lượt xem: 608

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 15/12/2020

Geometric Composition Backgrounds

Geometric Composition Backgrounds

There are 10 vectors of abstract geometrical illustration backgrounds for your projects.

Tags: polygon, polygonal, geometric, geometry, vector, wallpaper, abstract, motion, vectors, illustrations, backgrounds, sharp, shapes, objects, modern

Danh mục: Textures

Lượt xem: 350

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 21/11/2020

Sharp Geometric Splash Background

Sharp Geometric Splash Background

There are 10 abstract polygonal splash backgrounds for your projects.

Tags: abstract, polygon, polygonal, geometric, geometry, splash, explosion, acute, spiny, backgrounds, wallpapers, textures, sharp, illustrations, decoration

Danh mục: Textures

Lượt xem: 360

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 21/11/2020

Crystal Sharp Backgrounds

Crystal Sharp Backgrounds

There are 10 abstract acute textures for your projects.

Tags: acute, poly, polygon, polygonal, crystal, wallpaper, abstract, spiny, motion, low, transparency, sharp, textures, backgrounds, patterns

Danh mục: Textures

Lượt xem: 356

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 20/11/2020

Polygonal Landscape with Connected Dots Background

Polygonal Landscape with Connected Dots Background

There are 10 jpg abstract polygonal landscape with connected dots backgrounds for your projects.

Tags: poly, polygon, polygonal, landscape, white, clean, 3d, dots, dotted, connected, atom, backgrounds, abstract, soft, geometric

Danh mục: Textures

Lượt xem: 355

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 18/11/2020

Grunge marble low poly texture abstract background

Grunge marble low poly texture abstract background

polygonal, triangle, tech, grunge, marble, stone, light, blue, polygon, low poly, vector, abstract

Tags: polygonal, triangle, tech, grunge, marble, stone, light, blue, polygon, low, poly, vector, abstract, background, technology

Danh mục: Vector - Graphic

Lượt xem: 378

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 16/11/2020

Skulls - Happy Halloween Backgrounds

Skulls - Happy Halloween Backgrounds

There are 10 jpg abstract skulls backgrounds for your projects.

Tags: skull, skulls, gothic, brain, halloween, funny, backgrounds, wallpapers, textures, abstract, abstraction, poly, polygonal, polygon, low

Danh mục: Textures

Lượt xem: 361

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 11/11/2020

Crystal Low Poly Refraction Backgrounds

Crystal Low Poly Refraction Backgrounds

There are 10 abstract low poly refraction backgrounds for your projects.

Tags: diamonds, diamond, brilliant, adamant, crystal, crystals, grain, glass, refraction, poly, polygon, polygonal, geometric, low, textures

Danh mục: Textures

Lượt xem: 382

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 10/11/2020

Green Polygon Backgrounds

Green Polygon Backgrounds

There are 10 jpg different abstract realistic green polygon backgrounds for your projects.

Tags: green, poly, polygon, polygonal, abstract, 3d, realistic, textures, backgrounds, low, patterns, triangles, renders, geometric, minimalist

Danh mục: Textures

Lượt xem: 366

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 10/11/2020

Sharp Polygon 3D Background Set

Sharp Polygon 3D Background Set

There are 10 abstract sharp polygonal textures for your projects.

Tags: thorns, spiked, sharp, poly, polygon, polygonal, geometric, textures, 3d, low, wallpaper, abstract, generative, art, illustrations

Danh mục: Textures

Lượt xem: 579

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 10/11/2020

Christmas colorful greeting cards

Christmas colorful greeting cards

Party poster, greeting card, banner or invitation

Tags: card, design, fun, holiday, fashion, abstract, banner, polygonal, greeting, triangle, celebration, xmas, christmas, shape, geometric

Danh mục: Textures

Lượt xem: 351

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 09/11/2020

Polygon with Connected Particles Seamless Patterns

Polygon with Connected Particles Seamless Patterns

There are 3 vectors of abstract polygonal connected particles seamless patterns for your projects.

Tags: polygonal, polygon, plexus, technology, seamless, patterns, particles, triangular, low, poly, geometric, neural, connections, molecule, structure

Danh mục: Vector - Graphic

Lượt xem: 388

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 01/11/2020

Christmas colorful greeting cards

Christmas colorful greeting cards

Party poster, greeting card, banner or invitation. Ornaments formed by triangles

Tags: new, year, background, card, design, fun, holiday, fashion, retro, banner, polygonal, greeting, date, triangle, bright

Danh mục: Textures

Lượt xem: 347

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 30/10/2020

Christmas colorful greeting cards

Christmas colorful greeting cards

Party poster, greeting card, banner or invitation. Ornaments formed by triangles

Tags: new, year, background, card, fun, holiday, fashion, retro, banner, polygonal, greeting, triangle, yellow, bright, xmas

Danh mục: Textures

Lượt xem: 346

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 30/10/2020

Outline Geometric Polygonal Backgrounds

Outline Geometric Polygonal Backgrounds

There are 10 jpg of different abstract outline geometric polygonal backgrounds for your projects.

Tags: poly, polygon, polygonal, geometric, grid, outline, white, abstract, wallpaper, 3d, flat, textures, line, minimalist, contour

Danh mục: Textures

Lượt xem: 408

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 29/10/2020