Mua lượt tải

Tiết kiệm chi phí

Số ngày hết hạn tính theo gói cao nhất còn giá trị

Với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Mua ngay

Kết quả cho từ khoá: sketch

Tổng cộng có: 182 file

Số file/trang:

Lượt xem: 334

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 23/05/2021

Soda Lime Font

Soda Lime Font

A sketchy new font

Tags: sketch, sketchy, sans, rough, unique, cute

Danh mục: Fonts

Lượt xem: 325

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 18/05/2021

Disco Queen Font

Disco Queen Font

A fun new handwritten font

Tags: sketchy, rough, artsy, art, sketch

Danh mục: Fonts

Lượt xem: 641

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 18/05/2021

Rogue Design Font

Rogue Design Font

A rough new script font

Tags: script, rough, rogue, sketch, fun

Danh mục: Fonts

Lượt xem: 331

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 18/05/2021

Antigua Presidente - Script Font

Antigua Presidente - Script Font

calligraphy, script, typography, alphabet, hand, drawn, text, font, design,script

Tags: calligraphy, script, typography, alphabet, hand, drawn, text, font, design, grunge, sketch, graffiti, handwriting, type, typeface

Danh mục: Fonts

Lượt xem: 306

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 17/05/2021

Avaline Script Sketch

Avaline Script Sketch

Avaline Sktech is a rough sketchy alternative to Avaline Bold

Tags: script, handmade, handdrawn, lettering, flourish, logo, wedding, invitation, ornaments, advertising, sketch, handwritten, decorative, magazine, school

Danh mục: Fonts

Lượt xem: 337

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 09/05/2021

Lượt xem: 375

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 04/04/2021

Firefox Browser Window – Website Mockup

Firefox Browser Window – Website Mockup

Fully Vectored Firefox Web Browser Mockup for Creative Presentation Your Beautiful Websites

Tags: browser, frame, mockup, dark, light, firefox, scalable, vector, sketch, photoshop, xd, studio, website, presentation, mozilla

Danh mục: Website

Lượt xem: 464

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 31/03/2021

Cards UI Kit - Social Network Widgets & Components

Cards UI Kit - Social Network Widgets & Components

A lot of social network components and screens - UI & UX template

Tags: dashboard, social, media, ui, ux, kit, admin, template, userinterface, app, sketch, psd, xd, panel, theme

Danh mục: Website

Lượt xem: 394

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 29/03/2021

Umbrella – Photography Web Template, PSD & Sketch.

Umbrella – Photography Web Template, PSD & Sketch.

Umbrella is a Photography Web Template. Included 10 pages: Home, Blog, Portfolio, etc.

Tags: sketch, template, photography, design, fashion, creative, portfolio, web, ui, ux, website, flat, blog, gallery, news

Danh mục: Website

Lượt xem: 349

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 28/03/2021

Shipping Dashboard vol 7.0

Shipping Dashboard vol 7.0

Modern and clean dashboard template for shipping

Tags: dashboard, admin, template, app, uiux, shipment, sketch, xd, figma, psd, tracking, package, product, ship, shipping

Danh mục: Website

Lượt xem: 342

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 24/03/2021

Teamwork illustration for website 1.8

Teamwork illustration for website 1.8

ui, Flat, Concept, graphic, web, People, management, illustration, Business, Leadership, teamwork,

Tags: ui, flat, concept, graphic, web, people, management, illustration, business, leadership, teamwork, figma, sketch, collaboration, product

Danh mục: Website

Lượt xem: 356

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 22/03/2021

Minimalist Wireframe Kit

Minimalist Wireframe Kit

Simple and useful wireframe kit for web projects

Tags: wireframe, scheme, prototype, ux, design, ui, constructor, components, landing, grid, bootstrap, figma, sketch, photoshop, draft

Danh mục: Website

Lượt xem: 689

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 22/03/2021

Travel & Booking Mobile App UI Kit Template 2

Travel & Booking Mobile App UI Kit Template 2

A lot of components and screens with travel & booking app screens

Tags: travel, booking, hotel, app, ui, ux, kit, mobile, skeuomorph, psd, sketch, template, design, theme, ios

Danh mục: Website

Lượt xem: 339

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 21/03/2021