Mua lượt tải

Tiết kiệm chi phí

Số ngày hết hạn tính theo gói cao nhất còn giá trị

Với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Mua ngay

Kết quả cho từ khoá: ux

Tổng cộng có: 551 file

Số file/trang:
Bergen Mono

Bergen Mono

A contemporary monospaced sans serif

Tags: monospace, apercu, branding, circular, contemporary, cyrillic, editorial, futura, greek, legibility, legible, minimal, ux, web

Danh mục: Fonts

Lượt xem: 312

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 17/04/2021

Lượt xem: 308

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 13/04/2021

Billy Handwritten UX Typeface + Web Fonts

Billy Handwritten UX Typeface + Web Fonts

A hand painted font for UX design 
mockups and wireframe.

Tags: ux, font, handwritten, mockups, wireframe, webfont

Danh mục: Fonts

Lượt xem: 323

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 12/04/2021

Lượt xem: 545

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 31/03/2021

Lượt xem: 432

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 31/03/2021

Lượt xem: 408

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 31/03/2021

Pride - Web UI Kit

Pride - Web UI Kit

Pride UI Kit includes more than 500 elements.

Tags: pride, web, ui, kit, pack, apps, app, application, ux, website, development, layout

Danh mục: Website

Lượt xem: 324

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 31/03/2021

Cards UI Kit - Social Network Widgets & Components

Cards UI Kit - Social Network Widgets & Components

A lot of social network components and screens - UI & UX template

Tags: dashboard, social, media, ui, ux, kit, admin, template, userinterface, app, sketch, psd, xd, panel, theme

Danh mục: Website

Lượt xem: 370

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 29/03/2021

Modern Flat Design Isometric Concepts

Modern Flat Design Isometric Concepts

Landing page template. Easy to edit and customize

Tags: isometric, mobile, ui, 3d, development, ux, design, web, vector, concept, people, illustration, app, flat, interface

Danh mục: Website

Lượt xem: 354

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 28/03/2021

Umbrella – Photography Web Template, PSD & Sketch.

Umbrella – Photography Web Template, PSD & Sketch.

Umbrella is a Photography Web Template. Included 10 pages: Home, Blog, Portfolio, etc.

Tags: sketch, template, photography, design, fashion, creative, portfolio, web, ui, ux, website, flat, blog, gallery, news

Danh mục: Website

Lượt xem: 329

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 28/03/2021

BOX - Professional eCommerce UI Kit

BOX - Professional eCommerce UI Kit

"BOX" is a modern & clean eCommerce UI Kit which contains many awesome contents for your projects.

Tags: ui, ux, kit, template, ecommerce, business, psd, professional, unique, modern, photoshop, flat, metarial, design, sleek

Danh mục: Website

Lượt xem: 366

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 28/03/2021

Signature - Creative Resume & Portfolio PSD Templa

Signature - Creative Resume & Portfolio PSD Templa

Signature is a Professional Single Page Resume & Portfolio PSD Template with clean & modern design.

Tags: template, psd, photoshop, resume, portfolio, studio, creative, ui, ux, graphics, theme, presentaion, elegant, modern, photography

Danh mục: Website

Lượt xem: 367

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 28/03/2021

ORION – Sci-Fi Dashboard

ORION – Sci-Fi Dashboard

PSD Template for dashboard

Tags: admin, dashboard, fi, panel, photoshop, psd, sci, scifi, scifi, site, template, ui, ux, web

Danh mục: Website

Lượt xem: 374

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 28/03/2021

POD - Creative Landing Page PSD Template

POD - Creative Landing Page PSD Template

It's a professional and Creative Landing Page Template with unique style for your next project.

Tags: psd, template, website, ui, ux, graphics, mockup, creative, minimal, resume, portfolio, kits, flat, material, landing

Danh mục: Website

Lượt xem: 321

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 28/03/2021

BlueRay - One Page Creative Portfolio PSD Template

BlueRay - One Page Creative Portfolio PSD Template

It is a professionally designed one page creative portfolio PSD template for your next project.

Tags: psd, template, website, ui, ux, graphics, mockup, creative, minimal, resume, corporate, portfolio, kits, scene, print

Danh mục: Website

Lượt xem: 345

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 28/03/2021