Mua lượt tải

Tiết kiệm chi phí

Số ngày hết hạn tính theo gói cao nhất còn giá trị

Với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Mua ngay

Kết quả cho từ khoá: desktop

Tổng cộng có: 47 file

Số file/trang:

Lượt xem: 412

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 01/04/2021

Lượt xem: 364

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 23/03/2021

Lượt xem: 362

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 21/03/2021

Lượt xem: 356

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 21/03/2021

Lượt xem: 354

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 20/03/2021

Lượt xem: 345

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 20/03/2021

Lượt xem: 333

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 20/03/2021

Lượt xem: 357

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 19/03/2021

Lượt xem: 340

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 17/03/2021

Note Editor Web App

Note Editor Web App

A note editor app for web or desktop.

Tags: sketch, note, app, editor, web, desktop, mobile, concept, ui, ux, logo, cover, icon

Danh mục: UX and UI

Lượt xem: 382

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 11/02/2021

Lượt xem: 334

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 23/01/2021

Lượt xem: 376

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 23/01/2021

UX Flowchart Cards

UX Flowchart Cards

296 flowchart cards, perfect for epic UX flows with Sketch, Figma and Illustrator.

Tags: flowchart, journeys, flows, responsive, ios, desktop, mobile, arrows, ux, wireframes, wireframe, wireframing, cards

Danh mục: UX and UI

Lượt xem: 378

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 21/01/2021

Responsive Device Mock-Up

Responsive Device Mock-Up

Set of responsive device mockups to present your creative works

Tags: mockup, device, responsive, psd, notebook, tablet, smartphone, mobile, iphone, desktop, macbook, showcase, display, website, screen

Danh mục: Mockups

Lượt xem: 452

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 19/01/2021

Responsive Devices Mockups

Responsive Devices Mockups

Responsive Devices for your Website and Graphic presentations that require Adobe Photoshop CS5+.

Tags: mockups, smart, watch, mockup, graphic, presentations, mobile, tablet, desktop, system, iwatch, apple, imac, macbook, pro

Danh mục: Mockups

Lượt xem: 392

Download: 0

Gửi bởi: Phí Đình Thảo

Ngày đăng: 18/01/2021